Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

Ostatnie w tym roku robocze zebranie Komisji Międzyzakładowej odbyło się w dniu 1 grudnia. Pierwszym punktem zebrania było przyjęcie do Związku 9 nowych członków. Następnie przewodniczący Komisji Jan Seweryn omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN produkcja jest wciąż na wysokim poziomie. Produkowane jest 10 – 11 autobusów dziennie. Na początek 2017 roku planowane jest produkowanie 8 – 9 autobusów dziennie. Większość pracowników agencyjnych będzie miała przedłużone umowy do końca marca przyszłego roku. W dniu 9 grudnia ma nastąpić wmurowanie kamienia węgielnego pod nowa halę w której produkowane będą tak zwane grupy podłogowe. Mówi się o dużej zmianie w Zarządzie firmy. Z powodu różnego rodzaju usterek, które ujawniono w trakcie oceny jakości autobusów Zarząd podjął decyzje o obniżeniu pracownikom o 2% premii z tytułu jakości. Istnieje zagrożenie, że druga część tak zwanego dobrowolnego może nie być wypłacona w całości z powodu nieodpracowanych w pierwszym okresie rozliczeniowym godzin. NSZZ „Solidarność” wystosował pismo w sprawie rozpoczęcia rozmów na temat podwyżki wynagrodzeń. Wciąż przeciąga się sprawa rozpoczęcia budowy nowego parkingu, który ma być zlokalizowany w pobliżu warsztatu samochodowego Vecto. Trwają rozmowy z przedstawicielami pracodawcy na temat zmian w Regulaminie Pracy. NSZZ „Solidarność” ma kilka uwag co do zaproponowanych zapisów. Między innymi chodzi o różne godziny rozpoczynania pracy, wprowadzenie tak zwanej pracy zdalnej, co nie ma umocowania w przepisach Kodeksu Pracy itp. Rozmowy w sprawie Zmian w Regulaminie Pracy będą kontynuowane. „Solidarność” odrzuciła ofertę prezesa, aby brać udział w charakterze obserwatora podczas audytów jakościowych (QKZ), ponieważ nie jest rolą Związku ocena jakości wykonywanych produktów w tym przypadku autobusów. Niedobra sytuacja jest na hali nr. 9 gdyż jak się okazuje zaplecze socjalne jest niedostateczne, a ponadto pracownicy nie zostali zabezpieczeni w odpowiednią do temperatury odzież. W sprawie tej „Solidarność” wraz z Zakładową Inspekcją Pracy interweniowała u pracodawcy. Przewodniczący krytycznie odniósł się do zachowania się załogi podczas spotkania z prezesem Kobrigerem....

 

Pracownicy nie zadawali prezesowi pytań a na dodatek część z nich biła prezesowi brawo pomimo wcześniejszego ogłoszenia, że premia za ubiegły miesiąc będzie obniżona. W PKC pracownicy otrzymają tak zwaną premię świąteczną. Od kilku tygodni znaczna część magazynu została przeniesiona do wynajętej na ulicy Składowej hali. Do hali tej ma zostać przeniesiona produkcja wiązek tzw. dużej ramy. W związku z dodatkowa halą zachodzi potrzeba dostarczanie tam gazetek związkowych, bo wśród pracowników tam przeniesionych są także członkowie „Solidarności”. „Solidarność” wystąpiła do Zarządu firmy z wnioskiem o rozpoczęcie rozmów na temat podwyżki wynagrodzeń. W Gegenbauer wciąż nie wiadomo czy pracownicy firmy dostaną na święta jakieś pieniądze. Do Zarządu zakładu wysłane zostało pismo o rozpoczęcie rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń. W dniach 5 i 6 grudnia wydawane będą paczki mikołajkowe. Do paczek dołączane będą kalendarze plakatowe, ścienne i kieszonkowe. W dniu 13 grudnia przypada 35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. W związku z tym na ogrodzeniu przy ulicy Radomskiej zainstalowane zostanie osiem dużych banerów ze zdjęciami z wydarzeń jakie w tym czasie miały miejsce na ulicach polskich miast. Ponadto na ogrodzeniach MAN-a i PKC zawieszone zostaną banery przypominające o tej tragicznej rocznicy. Pod tablicą upamiętniającą działaczy „Solidarności” z FSC zostaną zapalone znicze i złożone wiązanki. Komisja zdecydowała o zorganizowaniu spotkania wigilijnego w dniu 23 grudnia o godzinie 12.00.     
 

Janseweryn
Pt 9 Gru 2016, 11:38