Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu wczorajszym odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej. Pierwszym punktem zebrania było omówienie przez przewodniczącego Komisji Jana Seweryna spraw poruszanych podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w dniu 11 października. Na Regionie omawiana była sprawa ostatnich zmian w przepisach prawa pracy. Następnie omówiono sprawę konfliktów w Regionie jakie się ostatnio pojawiły. Najtrudniejsza i najbardziej bulwersująca jest sytuacja w Świętokrzyskich Kopalniach Surowców Mineralnych gdzie zarząd firmy stosuje szykany wobec przewodniczącego Komisji Zakładowej Jacka Michalskiego. Jedną z tych szykan jest delegowanie go do pracy w odległym o 60 kilometrów od jego miejsca zamieszkania zakładzie. W sprawie sytuacji w ŚKSM interweniował u przedstawicieli rządu RP szef „Solidarności” Piotr Duda, ale nie dało to żadnych rezultatów. Zarząd Regionu podjął decyzje o wywarciu presji na prezesa ŚKSM poprzez wysyłanie pism protestacyjnych przez poszczególne komisje Regionu zarówno do prezesa jak i do Ministerstwa Rozwoju i Agencji Rozwoju Przemysłu. Pismo w sprawie sytuacji w ŚKSM wysłane zostało także przez naszą Komisję Międzyzakładową. Kolejnym Zakładem w którym źle się dzieje jest „Siarkopol” gdzie zarząd firmy prowadzi antyzwiązkowe działania. Kolejnym punktem obrad Komisji było przyjęcie do Związku nowych członków. Tym razem przyjęto dwanaście osób. Następnie przewodniczący omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN zakończony został proces przenoszenia produkcji autobusów z Poznania do Starachowic. Wciąż nierozwiązana jest sprawa parkingu dla pracowników firmy. Pomimo wielokrotnych interwencji „Solidarności” nic się w tej sprawie nie zmieniło. Z ostatnich informacji wynika, że planowana jest budowa parkingu obok stacji samochodowej Vecto. Na 9 listopada zaplanowano uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nową halę w której będą produkowane podwozia autobusowe. Podpisaniem protokołu zakończone zostały negocjacje prowadzone przez „Solidarność” z Zarządem firmy w sprawie postulatów zgłoszonych przez Związek. Część postulatów udało się załatwić, ale niektóre z nich nie zostały załatwione. Do Zarządu firmy zostało wysłane pismo w sprawie przeniesienia członków Komisji...

 

Międzyzakładowej z wydziału lakierni do pracy na inny wydział. W sprawie tej Zarząd firmy nie konsultował się z Zarządem Związku. W piśmie tym „Solidarność” proponuje podpisanie porozumienia, które regulowałoby tę sprawę. Związek wystąpił do Zarządu o ujednolicenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, bo w tej chwili jest on mało czytelny ze względu na dużą ilość protokołów dodatkowych. W PKC planowane są rozmowy na temat premii świątecznej. W związku z podniesieniem płacy minimalnej do 2 tysięcy złotych pracownicy, którzy zarabiają mniej muszą z dniem 1 stycznia 2017 roku otrzymać podwyżkę wynagrodzeń. „Solidarność” w najbliższym czasie wystąpi do Zarządu PKC z wnioskiem o podjęcie rozmów w sprawie podniesienia płac wszystkich pracowników. W Gegenbauer pracownicy skarżą się w dalszym ciągu na nadmiar obowiązków pracowniczych. W dalszej części obrad Komisji podjęto decyzję, aby wzorem lat ubiegłych ufundować dla wszystkich członków Związku paczki mikołajkowe. Następnie omówiono sprawę uczestnictwa w obchodach Święta Niepodległości i wyznaczono skład pocztu sztandarowego na tę uroczystość. Kolejną sprawą o której dyskutowano to kalendarze związkowe na rok 2017. W tym roku oprócz kalendarzy plakatowych i ściennych będą także kalendarzyki kieszonkowe o co postulowali członkowie Związku. Na zakończenie zebrania przewodniczący zaapelował, aby członkowie Komisji dbali o wygląd tablic związkowych na swoich wydziałach.      
 
 

Janseweryn
Pt 4 Lis 2016, 10:57