Zmień na ciemny motyw
Zaloguj przez Facebook
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
W dniu wczorajszym odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej. Na wstępie zebrania przyjęto do Związku 24 osoby. Następnie przewodniczący Komisji Jan Seweryn omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN ku końcowi zmierza przenoszenie produkcji autobusów z Poznania do Starachowic. Ostatni autobus zostanie wysłany do Poznania w dniu dzisiejszym, czyli 7 października. Od 10 października wszystkie czynności montażowe wykonywane będą w Starachowicach. Tu także autobus będzie odbierany przez klienta. W pobliżu placówki laserów wybudowane zostaną dwie toalety.  Do Zarządu firmy zostało wysłane pismo w którym Komisja Międzyzakładowa zwraca uwagę na przemęczenie pracowników w związku z wydłużonym czasem pracy. Na spawalni prowadzone są badania mające na celu opracowanie rozwiązań skutkujących zmniejszeniem czynników NDS i NDN występujących w tym obszarze produkcji. Z niejasnych przyczyn zmieniony został jeden z kierowników wydziału montażu. W PKC w dalszym ciągu trwa remont budynku w którym zlokalizowane zostaną biura i sala narada. Remontowana jest także hala na ulicy Składowej w której będzie dodatkowy magazyn. Od dłuższego czasu występuje problem z zastawianiem paletami jednej z tablic związkowych. W sprawie tej przewodniczący rozmawiał z kierownikiem produkcji. Tablica ma być przeniesiona w inne miejsce bardziej dogodne miejsce. W Gegenbauer nie udało się spotkać z prezesem Kotarbą. W sprawie tej będą czynione dalsze działania, bo „Solidarność” chce przedstawić swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące nadmiernego obciążania pracowników zadaniami. W dalszej części obrad Komisji odczytane zostało Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie szykan wobec przewodniczącego Komisji Zakładowej w Świętokrzyskich Kopalniach Surowców Mineralnych Jacka Michalskiego. Następnie ustalono skład pocztu sztandarowego na uroczystość 32 rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Podjęto uchwałę o zorganizowaniu dla członków NSZZ „Solidarność” grupowego wyjścia do kina na film „Wołyń”. Część kosztów biletów do kina sfinansowane będzie przez Komisję Międzyzakładową. Podjęto także uchwałę o wydrukowaniu kalendarzy plakatowych i jednodzielnych na rok 2017.   
Janseweryn
Pt 7 Paź 2016, 17:58