Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
W dniu wczorajszym – 8 września – odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej. Pierwszym punktem zebrania było przyjęcie do Związku dziesięciu nowych członków. Następnie przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Jan Seweryn omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN finalizowana jest sprawa postulatów zgłoszonych do Zarządu firmy przez „Solidarność”. Powstał już projekt protokołu, ale wymaga on jeszcze korekt. W dalszym ciągu nierozwiązana została sprawa znalezienia miejsca pracy dla jednego z pracowników lakierni złośliwie przeniesionego przez kierownika na inne stanowisko pracy. Jak się wydaje ku finałowi zmierza sprawa domniemanego mobbingu w wydziale spawalni. Komisja anytmobbingowa uznała, że wprawdzie do mobbingu nie doszło, ale kierownik zachowywał się wobec pracownika niewłaściwie. Za swoje postępowanie kierownik ma pracownika przeprosić. Na wniosek przewodniczącego Jana Seweryna w dniu 13 września odbędzie się spotkanie z kierownikiem lakierni, podczas którego poruszone zostaną problemy w tym wydziale zgłaszane przez pracowników. Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy przeszedł od 1 września na etat i będzie się zajmował sprawami BHP i innymi przez cały dzień a nie jak dotychczas z „doskoku”. W związku z bardzo przedłużającą się w MAN kontrolą inspektora PIP „Solidarność” wystosowała pismo do szefa świętokrzyskiego oddziału PIP Henryka Czyża w którym zapytuje, kiedy i czy kontrola będzie zakończona. W dniu 6 września w MAN przebywała duża grupa osób z Gruzji. Wizyta miała na celu podpisanie kontraktu na dostawę do tego kraju większej ilości autobusów. Wszystko na to wskazuje, że kontrakt zostanie podpisany. W PKC jak na razie nie było cyklicznego spotkania związków zawodowych z przedstawicielami pracodawcy. W dniu 8 września w firmie przebywali przedstawiciele wszystkich zakładów PKC. Odbyło się zwiedzanie zakładu. Otrzymaliśmy z PIP protokół pokontrolny z kontroli PIP w PKC o który wnioskowaliśmy kilka tygodni temu. Będziemy się mogli zapoznać z wynikiem kontroli i z zaleceniami wydanymi przez przeprowadzającego kontrolę inspektora. W Gegenbauer pracownicy są nadmiernie obciążeni pracą. Jest to spowodowane zbyt mały zatrudnieniem w stosunku do ilości pracy. Postanowiono, że Związek przeprowadzi w tej sprawie rozmowę z prezesem Gegenbauer Andrzejem Kotarbą. W dalszej części zebrania oceniono obchody 36 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. W MAN obchody były zorganizowane z dużym rozmachem, czego nie można powiedzieć o obchodach miejskich. Na zakończenie zebrania omówiono sprawę Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, która odbędzie się dnia 18 września.  
 
Janseweryn
Pt 9 Wrz 2016, 10:01