Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 31 sierpnia w MAN odbyły się zorganizowane przez Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” obchody 36 rocznicy powstania Związku. Pierwszą częścią obchodów była Konferencja pod tytułem „Spotkania po latach” w której uczestniczyli działacze związkowi z lat 1980 -1989 z FSC i innych starachowickich zakładów pracy a więc:

 • Nobis Jerzy – członek Prezydium Komisji Fabrycznej FSC – internowany (Kielce Piaski, Hrubieszów, Nowy Łubków) – uczestnik 10-ciodniowej głodówki;   
 • Kępa Piotr – członek Komisji Fabrycznej FSC;  
 • Miernikiewicz Henryk – internowany;  
 • Krupa Adam – karna jednostka wojskowa w Czerwonym Borze, w stanie wojennym zajmował się małym sabotażem;  
 • Ofman Tomasz – szef Delegatury NSZZ „Solidarność” – internowany;  
 • Pryciak Andrzej – Przewodniczący Komisji Zakładowej w MPK – zwolniony z pracy – mały sabotaż;  
 • Szczygieł Stanisław – członek Komisji Fabrycznej FSC – dwukrotnie internowany;  
 • Wierzbiński Jerzy – członek Komisji Zakładowej w MPK – zwolniony z pracy – mały sabotaż;     
 • Kosior Stanisław – wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej w Kieleckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – skazany na 3 lata więzienia – uczestnik 18-nasto dniowej głodówki w Hrubieszowie;   
 • Nowak Leszek – przewodniczący Komisji Zakładowej w Zakładzie Transportu Samochodowego – internowany – powołany do karnej jednostki wojskowej w Czerwonym Borze.

Wśród zaproszonych gości byli:

 • Andrzej Bętkowski – wicewojewoda świętokrzyski;   
 • Materek Marek – prezydent Starachowic;   
 • Bartosz Waldemar – szef Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”;  
 • Ferenc Marian – Szef Delegatury NSZZ „Solidarność” w Starachowicach;   
 • Przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej;   
 • Cezary Zając – przewodniczący „Solidarności” w Poligrafii;   
 • Mróz Marek – przewodniczący „Solidarności” w Odlewniach Polskich.

Były też starachowickie media:

 • TV Starachowice;   
 • Radio Eska;   
 • „Echo Dnia”;
 • „Tygodnik Starachowicki”;   
 • „Gazeta Starachowicka”.

Prawie w komplecie stawili się członkowie Komisji Międzyzakładowej z MAN BUS.
Niespodziewanymi gośćmi byli Anna i Alan MAHE z Francji. Alan MAHE pomagał w stanie wojennym Henrykowi Miernikiewiczowi i jego rodzinie.
Jan Seweryn wygłosił prelekcję na temat tworzenia i działalności „Solidarności” w Fabryce Samochodów Ciężarowych. Mowa była także o działalności opozycyjnej w stanie wojennym i represjach wobec starachowickich działaczy związkowych a także o odtwarzaniu Związku w latach 1988-1989. Prelegent przy pomocy urządzeń multimedialnych przedstawił wiele ciekawych dokumentów i fotografii. Po wystąpieniu Jana Seweryna kombatanci związkowi opowiadali o swojej działalności i przeżyciach z nią związanych. Konferencja trwała prawie dwie godziny. Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod tablicę upamiętniającą działaczy „Solidarności” z FSC gdzie złożyli wiązanki. Wiązanki złożyli: wicestarosta świętokrzyski Andrzej Bętkowski, prezydent Starachowic Marek Materek, prezes MAN Stanisław Ziętkiewicz, poseł Krzysztof Lipiec, grupa kombatantów „Solidarności” wraz z Anną i Alanem MAHE, związkowcy z Gegenbauer-a i PKC Group, przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej, szef starachowickiej delegatury Marian Ferenc, przewodniczący „Solidarności” w Poligrafii Cezary Zając, przewodniczący „Solidarności” w Odlewniach Polskich Marek Mróz a także przedstawiciele „Solidarności” z poszczególnych wydziałów MAN-a: z Montażu, Spawalni, Oblachowania, Lakierni i Magazynu. Wiązankę złożyli także przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej. Po odśpiewaniu hymnu „Solidarności” uczestnicy uroczystości udali się na obiad. Po obiedzie delegacja z „Solidarności” z MAN i przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej udali się pod Pomnik Anny Walentynowicz gdzie złożyli wiązanki i zapalili znicze.      

Janseweryn
Czw 1 Wrz 2016, 19:12
Zdjęcia