Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W zebraniu Komisji Międzyzakładowej, które odbyło się 4 lutego uczestniczyli zakładowi społeczni inspektorzy pracy Zbigniew Palacz z MAN i Piotr Bracik z PKC. Inspektorzy zdali relacje ze swojej działalności w roku 2015. W swoich wystąpieniach naświetlili problemy, z którymi się w trakcie roku spotykali i ocenili stan rozwiązania tych problemów. Po wystąpieniach inspektorów głos zabrał przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Jan Seweryn, który zdał relację z posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w dniu 2 lutego. Głównym tematem posiedzenia Zarządu Regionu była sprawa realizacji przez rząd obietnic wyborczych. Chodzi głównie o wiek emerytalny. Niepokojące jest to, że wbrew temu, co było zapisane w umowie programowej podpisanej przez „Solidarność” z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą w zgłoszonym przez niego projekcie ustawy o przywróceniu poprzedniego wieku emerytalnego nie znalazł się punkt mówiący o powiązaniu uprawnień emerytalnych ze stażem pracy (35 lat kobieta, 40 lat mężczyzna). Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda stoi na stanowisku, że Związek „nie odpuści” tej sprawy i będzie dążył do tego, aby ta obietnica wyborcza została spełniona. Ponadto „Solidarność” stara się, aby wprowadzić do prawa pracy korzystne dla pracowników rozwiązania. W tej sprawie odbyło się spotkanie przewodniczących regionów w którym uczestniczyli przedstawiciele rządu wywodzący się z „Solidarności” między innymi Stanisław Kogut i Marcin Zieleniecki a także posłowie wywodzący się z „Solidarności”. Przy pomocy „Solidarności” udało się doprowadzić do zadawalający rozwiązań w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych. Niestety sukces ten

 

jest zawłaszczany przez niektórych polityków PiS-u. W sprawie tej Zarząd Regionu Świętokrzyskiego wydał stosowane oświadczenie. W posiedzeniu Zarządu Regionu uczestniczył poseł Bogdan Latosiński, który przedstawił swój punkt widzenia na to, co się w polityce dzieje. Kolejnym punktem zebrania Komisji było przyjęcie do Związku dwóch nowych członków.  W dalszej części zebrania przewodniczący Komisji omówił sytuację w MAN, PKC i Gegenbauer. W MAN wprowadzona został podwyżka wynagrodzeń nie jest ona wysoka, ale wynika ona z podpisanego w ubiegłym roku porozumienia. Tak jak w ubiegłym roku w ramach przeznaczonego na ten cel 0,5% podniesione zostały grupy osobistego zaszeregowania 140 pracowników fizycznych i 40 umysłowych. Niezadawalający jest wynik wyborów do Rady Nadzorczej MAN-a. Niestety, zgłoszony przez cztery związki zawodowe z trzech zakładów, kandydat nie został wybrany. W chwili obecnej pracownicy ze zlokalizowanych w Polsce zakładów MAN-a nie mają w Radzie Nadzorczej swojego przedstawiciela. Jest to bardzo niedobra sytuacja delikatnie mówiąc. Do chwili obecnej nie została załatwiona sprawa postulatów zgłoszonych przez „Solidarność” do Zarządu MAN-a. W związku z tym należy rozważyć podjęcie przez Związek przewidzianych przez prawo działań, które doprowadzą do załatwienia ważnych dla pracowników spraw zawartych w tych postulatach. 7 marca ma się odbyć trzecie już z kolei spotkanie przedstawicieli związków ze wszystkich zlokalizowanych w Polsce zakładów MAN-a z przedstawicielami Zarządu MAN-a podczas którego omawiana będzie sprawa podniesienia składki odprowadzanej przez pracodawcę na Pracowniczy Program Emerytalny. Z wnioskiem o urealnienie składki na PPE wystąpił NSZZ „Solidarność”. Na chwilę obecną nie widać jakichkolwiek oznak, aby pracodawca wyszedł naprzeciw oczekiwaniom związków zawodowych. Co prawda rozmowy się toczą, ale wszystko rozbija się o żądanie pracodawcy, aby w zamian za podniesienie składki związki wyraziły zgodę na roczny okres rozliczeniowy i wpisanie tego okresu na stałe do układu zbiorowego. Jest to nie do przyjęcia. W PKC wciąż trwają rozmowy o podwyższeniu płacy. W zasadzie uzgodniono już kilka spraw, ale główną przeszkodą w podpisaniu porozumienia jest brak zgody pracodawcy, aby w ocenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności uczestniczyli również zainteresowani czyli pracownicy. Okazało się bowiem, że jeszcze w ubiegłym roku dokonana została ocena pracowników a o wynikach tej oceny nie zostali oni nawet poinformowani nie mówiąc o tym, aby w niej uczestniczyli. Nie jasne jest, kto tej oceny dokonywał czy brygadziści czy kierownicy. Na chwilę obecną są małe szanse, aby wprowadzić w firmie dodatkową opiekę medyczną. W prawdzie prowadzone są na ten temat rozmowy z firmą Medicover, ale warunki finasowania przedstawione przez Medicover są dla PKC nie do przyjęcia. W Gegenbauer jest potrzeba przeprowadzenia szkoleń dla nowo wybranych społecznych inspektorów pracy. „Solidarność” wystąpił do pracodawcy z wnioskiem w tej sprawie.        
 

Janseweryn
Pt 5 Lut 2016, 9:08