Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

Pierwsze w tym roku zebranie Komisji Międzyzakładowej odbyło się w dniu 21 stycznia. Na wstępie przewodniczący Komisji Jan Seweryn omówił sprawy poruszone na posiedzeniu Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 12 stycznia. Główne sprawy, o których była mowa na Regionie to najnowsze zmiany w prawie pracy (wzrost płacy minimalnej, uzusowienie umów zleceń, ograniczenie zatrudniania na umowy terminowe), ustawa emerytalna (powrót do poprzedniego wieku emerytalnego 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety i możliwość przechodzenia na emeryturę w przypadku 40 lat składkowych). Następnym punktem obrad Komisji Międzyzakładowej było przyjęcie do Związku sześciu nowych członków. Zatwierdzono projekt budżetu Związku na rok 2016 (plan wpływów i wydatków). W dalszej części zebrania przewodniczący Komisji omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN program produkcyjny jest na zadawalającym poziomie. Produkcja jest wznawiana i od lutego będzie się kształtowała na poziomie 7 – 8 autobusów dziennie plus 3 grupy podłogowe. Nie będzie już dni przestojowych, co zapowiadano pod konie ubiegłego roku. Na chwilę obecną nie jest wiadomo w jakiej wysokości wypłacony będzie tak zwany dobrowolny dodatek. Nie wiadomo też nic o premii koncernowej. Podwyżka płacy z powodu braku inflacji wyniesie 

 

tylko 1%. Dodatkido płacy (jubileusze, szkodliwe, niebezpieczne) utrzymane zostaną najprawdopodobniej na tym samym poziomie. „Solidarność” uważa, że sposób naliczania jest niewłaściwy gdyż sztucznie zaniżana jest kwota będąca podstawą do naliczania tych dodatków. W tej sprawie zostało wystosowane pismo do Zarządu firmy. W PKC wprowadzono nowe stawki dodatków do płacy. W chwili obecnej trwają rozmowy na temat podwyżki wynagrodzeń. Przy okazji podwyżki pracodawca chce uporządkować sprawę grup osobistego zaszeregowania pracowników, co wiąże się z tym, że podwyżka ma być zróżnicowana. Różnice te są w niektórych przypadkach dość znaczne. Na chwilę obecną nie jest jeszcze podjęta decyzja o wprowadzeniu tak zwanej dodatkowej opieki medycznej dla pracowników PKC. Jak poinformowała dyrektor Kiepas trwają jeszcze negocjacje z firmą Medicover. W najbliższym czasie podpisana zostanie tak zwana instrukcja odzieżowa. Na wniosek „Solidarności” pracownicy otrzymają książeczki w których zapisywane będą terminy wydawania odzieży i środków ochrony indywidualnej. W Gegenbauer zakończyły się wybory społecznej inspekcji pracy. Wybrani zostali oddziałowi inspektorzy (w Krakowie i Starachowicach) i inspektor zakładowy, którym został inspektor oddziałowy z Krakowa. Kolejny sprawą, o której dyskutowano to wytypowanie osoby, która będzie reprezentować zlokalizowane w Polsce zakłady MAN-a w Radzie Nadzorczej MAN SE. Podjęto decyzje, że będzie to członek naszej Komisji Międzyzakładowej Artur Kulczuga. Przewodniczący poinformował, że postulaty dotyczące zmiany w prawie pracy, o których dyskutowano na WZD zostały spisane i wysłane do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Piotra Dudy i Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Od stycznia bieżącego roku przy naliczaniu składki związkowej nie będą brane pod uwagę godziny nadliczbowe.          
 

Janseweryn
Pt 22 Sty 2016, 7:35