Email Hasło Zaloguj
W imieniu Agnieszki Gładysz, jej rodziny, przyjaciół i współpracowaników, serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc w zbiórce pieniędzy na jej rehabilitację. Mamy nadzieję, że Aga szybko do nas wróci.
Zrzutka

Artykuł Zebranie Komisji Międzyzakładowej

2015-10-05T17:25:04+02:00
Poniedziałek o 17:25: Październikowe zebranie Komisji Międzyzakładowej odbyło się wyjątkowo w piątek (2 października). Pierwszym punktem obrad było przyjęcie do Związku 15 nowych członków. Tym razem najwięcej przyjętych zatrudnionych jest w PKC. Następnie przewodniczący Komisji Jan Seweryn omówił sytuację w MAN, PKC i Gegebauer. W MAN podjęto decyzję, że w przypadku konieczności pracy w godzinach nadliczbowych praca ta odbywać się będzie wyłącznie po godzinie 14,30 a nie jak dotychczas przed 6.30. Kolejną spraw były rozmowy na temat Pracowniczego Programu Emerytalnego, które odbyły się w dniu 30 września w Poznaniu. Na ten temat w odbyła się dyskusja, w której członkowie Komisji Międzyzakładowej odnieśli się do propozycji prezesa Kobrigera. Następnie przewodniczący omówił przebieg rozmów z przedstawicielami pracodawcy na temat procedury monitorowania absencji chorobowej. W tej sprawie nastąpił pewien postęp, ale nie jest to jeszcze to, o co „Solidarności” chodziło. Kolejna sprawa to remanent, który ma się w firmie odbyć w dniach 30 i 31 października. W tej sprawie dzięki działaniom „Solidarności” pracodawca podjął decyzję, że za pracę w dniu 31 września pracownicy otrzymają wynagrodzenie na podstawie umowy – zlecenia. W PKC na wniosek NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie z Zarządem firmy, podczas którego poinformowano nas o zatrudnieniu w firmie i planach produkcyjnych na najbliższe miesiące. Nie jest jeszcze wiadome czy uda się wprowadzić w firmie tak zwany dodatkowy pakiet medyczny. Jeżeli chodzi o firmę Gegenbauer to odbyły się tam wybory społecznego inspektora pracy. Kolejnym punktem zebrania Komisji Międzyzakładowej było omówienie przygotowań do obchodów 31 rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. 

Artykuł Zdjęć: 51 XXXIII Pielgrzymka Ludzi Pracy

2015-09-21T10:41:18+02:00
21.09.2015, 10:41: W niedzielę 20 września odbyła się coroczna – już XXXIII – Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Jak zwykle uczestniczyli w niej związkowcy z MAN, PKC i Gegenbauer wraz z rodzinami. Do Częstochowy pojechaliśmy czterema autokarami. W sumie było to prawie dwieście osób. Przed Msza Świętą przemówienie do zgromadzonych na jasnogórskich wałach związkowców wygłosił przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Przewodniczący po raz kolejny powiedział, że „Solidarność” jest po to, aby bronić praw ludzi pracy. Zapowiedział kontynuowanie walki o wzrost płacy, walkę z umowami śmieciowymi i obniżenie wieku emerytalnego. Do sprawy praw pracowniczych nawiązał także ksiądz abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski w wygłoszonej przez siebie homilii.  Na

Artykuł Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

2015-09-14T09:19:17+02:00
14.09.2015, 9:19:      Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” organizuje w dniu 20.09.2015 wyjazd na XXXIII Pielgrzymkę Świata Pracy do Częstochowy.  Koszt wyjazdu – 10zł od członka Związku i jego najbliższej rodziny,  oraz – 20zł od osoby niebędącej członkiem Związku. Trasa przejadu - czytaj dalej......

Artykuł Komisja Międzyzakładowa

2015-09-07T11:13:18+02:00
7.09.2015, 11:13: W dniu 3 września odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej. Na wstępie zebrania przyjęto do Związku nowych członków. Tym razem przyjęto 25 osób. Następnie przewodniczący Komisji Jan Seweryn omówił aktualną sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN odbyło się spotkanie z prezesem Kobrigerem, podczas którego poruszona została sprawa naszych postulatów. Niestety zarówno sprawa automatycznego podnoszenia produktywności jaki i wyłączenia wniosków Kayzen z oceny indywidualnej pracownika nie zyskały zrozumienia prezesa. Prezes wręcz udowadniał, że produktywność powinna być ciągle podnoszona a służą temu także wnioski Kayzen. NSZZ „Solidarność” nie twierdzi, że nie należy produktywności podnosić, ale uważamy, że nie powinno się tego robić automatycznie dla wszystkich pracowników, ale indywidualnie lub grupowo w miarę wprowadzania ulepszeń w procesie produkcyjny. Nie jesteśmy także przeciwko wnioskom racjonalizatorskim (Kayzen), ale powinny one funkcjonować w oddzieleniu od oceny pracownika. Sprawa urealnienia składki na Pracowniczy Program Emerytalny również nie została załatwiona. Prezes twierdził, że należy o tym rozmawiać w kontekście wprowadzenia tego świadczenia we wszystkich zakładach MAN-a w Polsce. Uważamy, że jak najbardziej można program PPE wprowadzić we wszystkich zakładach, ale w pierwszej kolejności powinno się urealnić składkę w naszym zakładzie. Przestawiliśmy Zarządowi propozycje jak to należy zrobić. Dużym problemem jest bałagan na zakładowym parkingu. Pomimo

Artykuł Zdjęć: 116 XXXV rocznica powstania NSZZ "Solidarność" - 29.08.2015

2015-09-01T07:23:22+02:00
1.09.2015, 7:23: W dniu 29 sierpnia odbyły się obchody XXXV rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. O godzinie 14.30 przed tablicą upamiętniającą działaczy „Solidarności” z lat 1980 – 1981 i okresu stanu wojennego z Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach zebrali się członkowie Komisji Międzyzakładowej i członkowie „Solidarności” z MAN. Pod tablicą złożone zostały kwiaty a przewodniczący Komisji Jan Seweryn wygłosił okolicznościowe przemówienie. Przewodniczący stwierdził, że w FSC niezależne związki zawodowe zaczęto tworzyć na przełomie września i października. Ludzie masowo zapisywali się do Związku, bo mieli nadzieję na zmiany. Jednak głównym powodem, dla którego pracownicy wstępowali do nowego Związku był sprzeciw wobec komunistycznej władzy. W FSC odbyło się w latach 1980 – 1981 kilka strajków. Strajkowano między innymi o wolne soboty. Jak powiedział przewodniczący, chociaż dzisiaj mamy wolną Polskę to wiele spraw nie zostało załatwione tak jak tego, czego chcieli strajkujący w 1980 roku robotnicy. Wiele postulatów, które wtedy były wysuwane jest aktualne w dalszym ciągu. Dzisiaj trzeba walczyć nie o wolne soboty, ale o wolne niedziele a założenie związku zawodowego bardzo często jest porywaniem się z motyką na słońce. Wiele osób za próby

Artykuł Zdjęć: 8 Narysuję Solidarność – rozstrzygnięcie konkursu

2015-08-31T13:39:56+02:00
31.08.2015, 13:39: W dniu 28 sierpnia rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Narysuje Solidarność” ogłoszony przez Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” w MAN Bus z okazji 35-tej rocznicy powstania Związku. W konkursie uczestniczyło ośmioro dzieci. Komisji Konkursowa w składzie: Jan Seweryn, Małgorzata Żłobecka, Waldemar Maciąg i Andrzej Kępiński pierwsze miejsce przyznała Damianowi Rdzankowi lat 10. Dalsze miejsca zajęli: Sokołowski Igor (lat 5), Perchel Zuzanna (lat 8), Kumek Kamila (lat 11), Wrona Julia (lat 6), Pacek Aleksandra (lat 14), Perchel Wiktoria (lat 13) i Kumek Michał lat 4,5). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (tablety) ufundowane przez Komisję Międzyzakładową.  
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Praca po 12 godzin nie jest sprzeczna z prawem. Zgłaszanie do PIP nic nie nie da. Gdyby kazali przyjść do pracy w nie...Wczoraj o 17:18 w wątku Dokąd ta praca ponad 8 godzin
Rozmawiałem na ten temat z Zarządem mają zrobić zebrania wyjaśniające tę sprawę. Na takich zebraniach powinniśc...Wczoraj o 17:17 w wątku Premia na zakuwaniu
Robimy z celem - zgodnie z naszą normą. Więc czujemy się pokrzywdzeni brakiem premii za ciężką pracę. Pocoś chy...Wczoraj o 15:53 w wątku Premia na zakuwaniu
Statystyki
Osób online: 1
Dziś: 100
W tym miesiącu: 1684
W sumie: 78309